Jobs

Unibio is always looking for competent and dedicated employees. Please feel free to send an unsolicited application to unibio@unibio.dk

We are hiring:

Erfaren procesoperatør/procesteknolog til skiftehold søges til industriel biotek- virksomhed med patenteret, unik fermenteringsteknologi til proteinfremstilling

Virksomhed

Unibio er en biotekvirksomhed, som ejer og udvikler en patenteret fermenteringsteknologi til fremstilling af protein, hvor metan anvendes som fødekilde for metanotrofe bakterier. Potentialet for teknologien er enestående, og teknologien har potentiale til at ændre værdikæden for proteinproduktion samt imødekomme en accelererende efterspørgsel på proteinprodukter afledt af en voksende efterspørgsel efter kødbaserede produkter.

Grundlæggende muliggør teknologien en afkobling af proteinproduktion fra landbrug og fiskeri, hvormed den miljø- og klimamæssige effekt af kødproduktion kan reduceres væsentligt.

Unibio har både et pilotanlæg og et produktions- og demonstrationsanlæg i Kalundborg og er i proces med at bygge anlæg rundt om i verden. Sideløbende fokuseres der på forskning og videreudvikling bl.a. gennem samarbejde med Absalon, AU-ANIS, SDU, DTU og potentielle kunder.

Til at indgå i virksomhedens pilot- og produktionsteam bestående af en leder, syv operatører og p.t. to procesoperatørelever søges en procesoperatør, procesteknolog el.lign. til vores anlæg i Kalundborg. Vi lægger vægt på et godt kollegialt fællesskab, som kendetegnes ved, at vi hjælper kolleger, hvor det er nødvendigt, og samarbejder på tværs af organisationen.

Som operatør hos Unibio A/S vil dine primære arbejds- og ansvarsområder være

 • overvågning og betjening af procesanlæg
 • prøveudtagning og analyse
 • arbejde i henhold til GMP-regler og instruktioner
 • rengøring af produktionsudstyr samt lokaler
 • bestilling af råvarer, afvejning og blanding
 • udfyldelse og kontrol af batchdokumentation
 • aktiv deltagelse i kvalitets-, sikkerheds-, og kapacitetsforbedrende aktiviteter

Vi forestiller os, at du

 • taler, læser og skriver dansk/engelsk og kan kommunikere problemfrit
 • er uddannet procesoperatør, procesteknolog el.lign. og gerne med en håndværksmæssig uddannelse i bagagen. Sidstnævnte er ikke et krav.
 • har minimum to års erfaring med oprensning/downstream, herunder nogle af følgende enhedsoperationer: separering, ultrafiltrering, homogenisering og spraytørring
 • har erfaring med processoftware og kontrolsystemer el.lign.
 • har erfaring med GMP fra biotekproduktion og med biokemiske enhedsoperationer
 • er nysgerrig og ikke bange for at tage fat
 • er i besiddelse af et godt helbred og en god fysik
 • er en igangsætter og kan arbejde selvstændigt
 • er vant til at arbejde med LEAN og KPI´er
 • har truckcertifikat eller ønske om at erhverve det

 For at kunne efterleve vores processer og guidelines er det vigtigt, at du

 • arbejder systematisk
 • har interesse og flair for IT
 • har et godt overblik
 • trives med administrative opgaver

Derudover sætter vi stor pris på, at du som vores nye kollega

 • er fleksibel og indstillet på at yde en ekstra indsats i pressede situationer, og når tingene ikke altid går som planlagt
 • er ansvarlig, mødestabil og værdsætter et godt kollegialt samarbejde, samtidig med at du bidrager til den gode stemning i teamet
 • er initiativrig og tryg ved at arbejde selvstændigt
 • kan lide at rejse, da rejseaktivitet må påregnes. Forventet rejseaktivitet max. 8 uger årligt

Benefits

Der tilbydes en gage, der modsvarer kravene til stillingen.

Har du lyst til at arbejde med en teknologi, som i fremtiden kan få positiv indflydelse på mange menneskers hverdag?

Har du lyst til at blive en del af et pioner- og entreprenørdrevet team med store ambitioner og en fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne i en foranderlig hverdag?

I så fald hører vi meget gerne fra dig.

Ansættelsesstart

Stillingen tiltrædes efter nærmere aftale.

Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du bedes sende til shj@unibiogroup.com (mrk. ”Operatør til oprensning/downstream”)

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Production Manager Steffen H. Jørgensen på shj@unibiogroup.com eller tlf. +45 423 110 09

Ansøgning:

Ansøgninger behandles løbende, så send derfor din ansøgning og CV snarest muligt.

Ansøgningsfrist fredag d. 22. november kl. 12.00